TeATeR MANGO : Veckans dikt
tmbanner

Veckans Dikt /-/ Poem of the Week


Gustav Fröding 22 8 1860 – 8 2 1911  

Ett Gammalt Bergtroll

1. Det lider allt emot kvälls nu,
och det är allt mörk, svart natt snart;
jag skulle allt dra till fjälls nu,
men här i dalen är det allt bra rart.
2. På fjällets vidd, där all storm snor,
är det så ödsligt och tomt och kallt;
det är så trevsamt, där folk bor,
och i en dal är så skönt grönt allt.
3. Och tänk den fagra prinsessan,
som gick förbi här i jåns
och hade lengult om hjässan,
hon vore allt mat för måns.
4. Det andra småbyket viker
och pekar finger från långt tryggt håll,
det flyr ur vägen och skriker:
tvi vale för stort styggt troll!
5. Men hon var vänögd och mildögd
och såg milt på mig, gamle klumpkloss,
fast jag är ondögd och vildögd
och allt vänt flyktar bort från oss.
6. Jag ville klapp'na och kyss'na,
fast jag har allt en för ful trut;
jag ville vagg'na och vyss'na
och säga: tu lu lilla sötsnut!
7. Och i en säck vill jag stopp'na
och ta'na hem till julmat,
och sen så äter jag opp'na,
fint lagad på guldfat.
8. Men hum, hum, jag är allt bra dum,
vem skulle sen titta milt och gott?
En töcken dumjöns jag är, hum, hum,
ett tocke dumt huvud jag fått.
9. Det kristenbarnet får vara,
för vi troll, vi är troll vi,
och äta opp'na, den rara,
kan en väl knappt låta bli.
10. Men nog så vill en väl gråta,
när en är ensam och ond och dum,
fast litet lär det väl båta;
jag får allt drumla hem nu, hum hum!

Anita

Livets skål och min Anita, uti glömskans dryck.
Jag vill känna varma vita jungfru lemmars tryck.
I materien vill jag röna, riktigt ha i famn,
det som anden språk det sköna givit såsom namn.
Jag vill andas blott Anita, blott Anita, se,
känna endast varma vita lemmars rörelser.
Högt man prisar konstens njutning, den är kall och arm,
emot väsens sammanslutning, kärlek barm mot barm.
Sinnlighetens makt är kuvad av en trång moral,
dygden stel och överskruvad håller långa tal.
Dumheten har funnit mycket, fann till slut ett fynd,
som föll folket uti tycket, sinnlighet är synd.
Sedan dess har kungasonen, son av kung Natur
av den vise dygde fånen sparkats ut som djur.
Icke mer han vågar modigt visa sig bland folk
men han hämnas, hämnas blodigt med förgiftad dolk

Sen när halva mänskligheten ruttnat ned i grund,
mördad av anständigheten kommer segerns stund.
Då skall dygdens makt den sanna ärva den som ljög,
sinnligheten skall sin panna bära stolt och hög.
Kropp med ande skall bli enat och ett hjärta fritt,
när den kärlek, fri och renad, mänska skall bli vitt.
Därför, därför ljuva flicka, blott till hjärtat lyss,
låtom oss varandra dricka i en kyssars kyss.
Rodna kind du lockom flutna på ditt sköna sätt,
blicka ömt till hälften slutna ögat du gör rätt.
Häv din vita barm och bölja, du har rätt därtill,
vet att oskuld kan dig följa hur långt du vill.
Älska, älska min Anita med din själ och kropp,
oskuldsfulla varma vita ljuva rosenknopp.
Livets skål och min Anita, uti glömskans dryck.
Jag vill känna varma vita jungfru lemmars tryck.

Dedikerad till Sven-ErikMagnusson 1942 - 2017

Linton Kwesi Johnson
I
f I woz a tap-natch poet

If I woz a tap-natch poet
Like Chris Okigbo
Derek Walcot
Ar T.S.Eliot

Ah woodah write a poem
Soh dam deep
Dat it bittah-sweet
Like a precious
Memory
Whe mek yu weep
Whe mek yu feel incomplete

Like wen yu lovah leave
An dow defeat yu kanseed
Still yu beg an yu plead
Till yu win a repreve
An yu ready fi rack steady
But di muzik done aready

Still
Inna di meantime
Wid mi riddim
Wid mi rime
Wid mi ruff base line
Wid mi own sense a time

Goon poet haffi step in line
Caw Bootahlazy mite a gat couple touzan
But Mandela fi im
Touzans a touzans a touzans a touzans

If I woz a tap-natch poet
Like Kamau Brathwaite
Martin Carter
Jayne Cortez ar Amiri Baraka

Ah woodah write a poem
Soh rude
An rootsy
An subversive
Dat it mek di goon poet
Tun white wid envy

Like a candhumble/ voodoo / kumina chant
A ole time calypso ar a slave song
Dat get ban

But fram granny
Rite
Dung
To
Gran
Pickney
Each an evry wan
Can recite dat-dey wan

If I woz a tap-natch poet

Still
Inna di meantime
Wid mi riddim
Wid mi rime
Wid mi ruff base line
Wid mi own sense a time

Goon poet haffi step in line
Caw Bootahlazy mite a gat couple touzan
But Mandela fi im
Touzans a touzans a touzans a touzans

If I woz a tap-natch poet
Like Tchikaya U'tamsi
Nicholas Guillen
Ar Lorna Goodison

An woodah write a poem
Soh beautiful dat it simple
Like a plain girl
Wid good brains
An nice ways
Wid a sexy dispozishan
An plenty compahshan
Wid a sweet smile
An a suttle style

Still
Mi naw goh bow an scrape
An gwan like a ape
Peddlin noh puerile parchment af etnicity
Wid ongle a vaig fleetin hint af hawtenticity
Like a black Lance Percival in reverse
Ar even worse
A babblin bafoon whe looze im tongue

No sah
Nat atall
Mi gat mi riddim
Mi gat mi rime
Mi gat mi ruff base line
Mi gat mi own sense a time

Goon poet bettah step in line
Caw Bootahlazy mite a gat couple touzan
But Mandela fi im
Touzans a touzans a touzans a touzans

Linton Kwesi JohnsonDela*/* din favorit dikt med oss
*/Share* your favourite poem with us


Tomas Tranströmer

UR "SOMMARSLÄTT"
från "Klanger och spår"
1966
 

 

Man har sett så mycket.
Verkligheten har tärt så mycket på en,
men här är sommaren till sist:

en storflygplats – trafikledaren tar ner
lass efter lass med frusna
människor från rymden.


info@teatermango.se

Org. nummer: 802439-3418
Bankgiro: 241-1262


tm